Activis
NETmaster
VDmaster
VoiceLink
english
Activis
Activis
PANEL KLIENTA
Nie pamiętam hasła
Dane teleadresowe

Activis Polska Sp. z o.o.
ul. Marcelińska 92/94
60-324 Poznań
KRS 0000097303
NIP 779-21-46-354
Regon 634162861
Sąd Rejonowy w Poznaniu  XXI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy:
330 000 zł  
Kapitał wpłacony:
330 000 zł


Strona główna
NETmaster – multipleksery dostępowe
produkowane przez ACTIVIS POLSKA
Urządzenia transmisyjne oferowane pod marką NETmaster to cała rodzina multiplekserów umożliwiających integrację danych z różnych interfejsów sieciowych (zarówno TDM jak i IP) oraz ich transmisję w jednym dostępnym w danej lokalizacji medium. Multipleksery dostępowe oferowane przez firmę Activis Polska zdobyły zaufanie klientów i uplasowały się pod względem niezawodności i stosunku jakości do ceny w czołówce podobnych rozwiązań sprzedawanych na rynku.

Firma Activis Polska, która dostarcza urządzenia NETmaster jest również ich twórcą gdyż specjalizuje się we wdrażaniu kompleksowych rozwiązań telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Firma ukierunkowuje swoją działalność na obszary wymagające dużej wiedzy fachowej i często niestandardowego działania w celu zakończenia sukcesem prowadzonych prac. Activis Polska działa zarówno w zakresie projektowania nowych urządzeń, jak i dostosowywania istniejących rozwiązań do potrzeb klienta. Urządzenia zaprojektowane w firmie Activis Polska są produkowane i testowane z zachowaniem surowych reżimów technologicznych, a system zarządzenia jakością zgodny jest z wymaganiami norm ISO-9001:2008. Wszystkie urządzenia spełniają stosowne wymagania, są przebadane przez niezależne laboratoria badawcze i posiadają certyfikaty.

Activis Polska prowadzi działalność w następujących dziedzinach:

projektowanie i produkcja urządzeń telekomunikacyjnych i teleinformatycznych oraz systemów automatyki przemysłowej,

  • kompleksowe wdrożenia łączności VoIP,
  • świadczenie usług operatorskich VoIP,
  • serwisowanie sprzętu telekomunikacyjnego,
  • wykonywanie specjalistycznych prac, jak badania i analizy z zakresu telekomunikacji, teleinformatyki czy Internetu.

Firma Activis Polska jako jedna z pierwszych w Polsce rozpoczęła pracę nad transmisją głosu w sieci pakietowej. Początkowo zastosowano je w urządzeniu NETmaster TD wykorzystującym sieć TDM a następnie terminalu IP. Od lat więc firma Activis Polska specjalizuje się w projektowaniu i produkcji rozwiązań VoIP. Bogate doświadczenie pozwoliło stworzyć system telefonii IP - VDmaster składający się z szeregu rozwiązań sprzętowych umożliwiających integrowanie i optymalizowanie sieci IP, TDM i GSM w ramach wspólnej sieci telekomunikacyjnej.

Aktualności
Zmiana adresu
28.02.2011.

Od 1 marca 2011 Activis Polska Sp. z o.o.  kontynuuje działalność pod nowym adresem:

60-324 Poznań

ul. Marcelńska 92/94

Modernizacja systemu łączności
08.09.2009.
W ramach modernizacji węzła łączności Activis instaluje urządzenia transmisyjne  NETmaster ELAN, multipleksery świarłowodowe NETmaster MS oraz dostępowe  NETmaster MX. Activis. Bez ograniczeń w komunikacji.
2008 © Activis sp. z o. o. All rights reserved.
Strona główna
Aktualności
Współpraca
Nasi Klienci
Kontakt